ΤΗΛ.: 215 215 2221

ΤΗΛ.: 215 215 2221

.
.

Ο διαγωνισμός έχει λήξει!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κλήρωση διενεργήθηκε παρουσία της Συμβολαιογράφου Συμώνης Δημητρακοπούλου, στο γραφείο της, Αγίου Δημητρίου 12, Κηφισιά 14562 στις 28/03/2022.

ΝΙΚΗΤΕΣ:

1)Νικήτρια για την Επαναφορτιζόμενη Σκούπα Stick 2-σε-1 RHHS3102 25.2V Sabre2 Russell Hobbs η Αθηναίου Αναστασία
2)Νικητής για την Καφετιέρα Φίλτρου Light Blue Vintage 1342/05 Ariete ο Σμαργιαννάκης Θεοφάνης
3)Νικητής για την Ισιωτική Μαλλιών S7300 E51 Wet2Straight Remington ο Μάμαλης Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:

1)Αποστολοπούλου Αναστασία
2)Γιανναδάκης Γεώργιος
3)Αντωνιάδης Αντώνης

Καλώς ήρθες στη σελίδα του Διαγωνισμού μας. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Αρκεί να βάλεις την παραγγελία σου και μπαίνεις αυτόματα στον Διαγωνισμό που θα κληρώσει 3 υπέροχα Δώρα:

1) Επαναφορτιζόμενη Σκούπα Stick 2-σε-1 RHHS3102 25.2V Sabre2 Russell Hobbs

2) Καφετιέρα Φίλτρου Light Blue Vintage 1342/05 Ariete

3) Ισιωτική Μαλλιών S7300 E51 Wet2Straight Remington

Όσο πιο πολλές οι παραγγελίες μέχρι και 20/03/22, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές σου στον διαγωνισμό. Διάβασε παρακάτω τους όρους του Διαγωνισμού και μη χάνεις καιρό, ξεκίνα τις παραγγελίες σου. Ό,τι χρειαστείς το ‘χουμε και το φέρνουμε στην πόρτα σου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Διαγωνισμός από το boxed.gr»

1. Η εδρεύουσα στη Μεταμόρφωση (Μωραϊτίνη 20, 144 52) εταιρία με την επωνυμία «FMS AE», με ΑΦΜ 998160932, (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό – Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «διαγωνισμός») με τίτλο «Διαγωνισμός από το boxed.gr», η οποία θα διεξαχθεί στο διαδικτυακό τόπο κατά το χρονικό διάστημα από 05/02/2022 έως και 20/03/2022. Νικητές του διαγωνισμού αναδεικνύονται 3 συμμετέχοντες.

2. Η προωθητική ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στον ιστότοπο της Διοργανώτριας «www.boxed.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας).

3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρείας, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το boxed.gr, η κάτωθι συμβολαιογράφος, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 05/02/2022 έως 20/03/2022.

7. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν δύναται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συμμετοχές σε αυτή και οποιαδήποτε συμμετοχή θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν.

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα κατωτέρω βήματα: α) Να εισέλθει στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας boxed.gr, β) να εγγραφεί ή/και να συνδεθεί στην ιστοσελίδα και γ) να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αγορά. Τα στοιχεία έκαστου διαγωνιζομένου πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα, ώστε να πιστοποιούνται από την αστυνομική του ταυτότητα. Διαφορετικά η συμμετοχή του απορρίπτεται. Οι συμμετέχοντες μέσω των αγορών τους παίρνουν κι άλλες συμμετοχές στην κλήρωση και συγκεκριμένα για κάθε παραγγελία τους στο διάστημα 05/02/2022 - 20/03/2022 παίρνουν τόσες συμμετοχές όσες οι παραγγελίες τους και αυτές προστίθενται αυξητικά. Μία παραγγελία ισούται με μία συμμετοχή, ενώ η δεύτερη παραγγελία προσθέτει άλλες δύο συμμετοχές, σύνολο τρεις και η τρίτη παραγγελία προσθέτει άλλες τρεις, σύνολο 6 συμμετοχές. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα σε 6 συμμετοχές, ήτοι 3 παραγγελίες. Λοιπές παραγγελίες αν πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού δεν θα προσθέσουν περισσότερες συμμετοχές. 

9. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια.

10. Η κλήρωση θα διενεργηθεί παρουσία της Συμβολαιογράφου Συμώνης Δημητρακοπούλου, στο γραφείο της, Αγίου Δημητρίου 12, Κηφισιά 14562 στις 28/03/2022 και θα αναδειχθούν οι 3 νικητές οι οποίοι κερδίζουν με τη σειρά: 1) Επαναφορτιζόμενη Σκούπα Stick 2-σε-1 RHHS3102 25.2V Sabre2 Russell Hobbs, 2) Καφετιέρα Φίλτρου Light Blue Vintage 1342/05 Ariete και 3) Ισιωτική Μαλλιών S7300 E51 Wet2Straight Remington.  

11. Στην ίδια κλήρωση θα κληρωθούν και 3 αναπληρωτές νικητές. 

12. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των επάθλων ή τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση.

13. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, και δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.

14. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση στον ιστότοπο του www.boxed.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του boxed.gr στο facebook, απ’ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, οι δε νικητές θα ειδοποιηθούν και με email ή τηλέφωνο εντός δύο ημερών από την κλήρωση, οπότε και θα ενημερωθούν για την διαδικασία παραλαβής των επάθλων.

15. Έκαστος νικητής υποχρεούται να προσέλθει στη Μεταμόρφωση (Μωραϊτίνη 20, 144 52) στα γραφεία της εταιρείας boxed.gr με την επωνυμία «FMS AE» προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός μηνός από την κλήρωση. Σε περίπτωση που ο νικητής κατοικοεδρεύει σε περιοχή εκτός Αττικής, η εταιρεία θα αποστείλει το αντίστοιχο δώρο στη διεύθυνση της οικίας του νικητή. 

16. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας - ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθε δικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχει κληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξη της προθεσμίας παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, για να προσέλθει στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση (Μωραϊτίνη 20, 144 52), προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητής υποχρεούται προ της παραλαβής του επάθλου, να δηλώσει εγγράφως προς την διοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

17. Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή. Στα πλαίσια αυτά η διοργανώτρια θα ζητήσει από τον κάθε νικητή την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσής του στη λήψη φωτογραφιών/video και χρήση της εικόνας και του ονόματός του ως άνω. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου νικητή να παράσχει την εν λόγω γραπτή δήλωση, ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου το οποίο θα προσφερθεί με τους ίδιους όρους στον επιλαχόντα. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τον ματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως προς την ημέρα και τόπο διεξαγωγής αυτού υπό την προϋπόθεση να αναρτήσει τους τροποποιημένους όρους στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω των άνω τροποποιήσεων.

18. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και της προθεσμίας παραλαβής ή μη του δώρου από τους νικητές ή τους αναπληρωματικούς νικητές σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.

19. Προσωπικά Δεδομένα: Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρεία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα του boxed.gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: info@boxed.gr.

20. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

 Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας και για την παράδοση των Δώρων.

 Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο info@boxed.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

21. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της προωθητικής ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

22. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

23. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

24. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

25. Η ευθύνη της Διοργανώτριας σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό περιορίζεται στις περιπτώσεις δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

26. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).